Βοdy Grafiiti, 2009

Γιώτα Βόγκλη

Μικτή τεχνική 140x90cm